Lenka-massages-techniques-circles-Kranio
METAMORFNÁ TECHNIKA

     Metamorfná technika alebo aj Motýlia masáž prebúdza pri svojej aplikácii v luďoch transformačný samoliečebný proces, ktorý sa aktivuje jemnými dotykmi na reflexných zónach chrbtice na chodidlách, dlaniach a na hlave.  Aktivuje zmeny v tých najhlbších vrstvách človeka. Dochádza k znovuobnoveniu jeho plného potenciálu vo všetkých jeho aspektoch: zdravie, postoje k sebe ako sebadôvera a sebahodnota, postoje k druhým i k životným situáciám. V následku toho sa mení  život samotný a jeho kvalita. Aplikácia MMT uvoĺňuje životnú energiu zablokovanú stresom, strachmi  a traumami. Dochádza k zmenám na úrovni jemnohmotnej, bunečnej a následne v celom emocionálnom, psychickom a fyzickom nastavení organizmu.

Aplikuje sa na reflexné zóny chrbtice /chodidlá, ruky, hlava/, kde je zachytená celá časová perióda prenatálneho vývoja - od počatia až po moment zrodenia...dotyky sú jemnučké, láskyplné a navodzujú pocit príjemného uvoľnenia a relaxácie. Napriek tomu účinky sú hlboké, trvalé a zasahujú do mnohých oblastí tela ii duše.

Harmonizuje

- následky negatívnych prežitkov v tehotenstve, ťažkého pôrodu i cisárskeho rezu, ktoré priamo ovplyvňujú vývoj a nastavenie plodu

- hyperaktivitu, poruchy pozornosti a sebaovládania, agresivitu, autismus, poruchy CNS, ADD, ADHD

- negatívne myšlienky, depresie

- rodinný systém - upravuje rodinné "bloky" a podporuje rozvoj rodiny ako celku

- neschopnosť prejaviť sa, presadiť sa, uzavretosť

- schopnost riešiť životné situácie a vnímať ich ako nové príležitosti

- rodové vzorce chovania

- akékoľvek strachy

- problémy s autoritami

- nemožnosť otehotnenia

- alergie, ekzémy, chronické choroby (i tzv. "dedičné")

- rôzné druhy závislostí (alkohol, drogy, jedlo, hry a ďalšie)

- zdravotné problémy i veľmi starého pôvodu a to ako fyzického, psychického i emocionálneho a ďalšie "nezrovnalosti"..

 

Túto techniku je možné aplikovať komukoľvek, nemá žiadne kontraindikácie ani nežiadúce účinky.