Lenka-massages-techniques-circles-Myofas
MYOFASCIÁLNE UVOĽNENIE

     Celotelová masáž na uvoľnenie svalového a šľachového aparátu, začiatkov i koncov svalových úponov. Vďaka tomu, že sa pri tejto forme práce s telom sleduje jedna celostná štruktúra - fascia, ktorá sa bez prerušenia tiahne od hlavy až k nohám, má táto terapia potenciál hlboko ovplyvniť každý sval, kosti, nervy, krvné cievy, orgány a bunky v tele. Prejaví sa to nielen hĺbkovým uvoľnením ramien a krku, ale aj vyrovnaním
telesného postoja, otvorením hrudníka a zlepšením dýchania. Pri ošetrení sa stláčajú takzvané spúšťacie body a masírujú sa postihnuté svaly, aby sa odstránili lokálne skrátenia a napätia svalových vlákien. Táto technika sa vykonáva  bez použitia oleja - len s malým množstvom vazelíny - silným tlakom a pomalými ťahmi..

 

 

K trvalejšej náprave a zmierneniu niektorých bolestivých stavov samozrejme nedochádza okamžite, na to je potrebných niekoľko masáži.