top of page
Lenka-massages-techniques-circles-Metamo
KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA

     Kraniosakrálna terapia je jemná dotyková terapia, ktorá prináša zlepšenie fyzického a psychického stavu, navodzuje hlboké uvoľnenie a vnútorný pokoj a povzbudzuje samoozdravné mechanizmy tela. Jej názov je odvodený z latinských slov cranium /lebka/ a sacrum /krížová kosť/ Všetci máme v sebe vnútornú múdrosť, ktorá sa prejavuje okrem iného aj samoozdravnou schopnosťou nášho tela. Z tohto poznania vychádza základný princíp kraniosakrálnej terapie, pri ktorej terapeut túto schopnosť dokáže svojou vnímavosťou "zachytiť" a podporiť. Toto ošetrenie vie pomôcť pri mnohých problémoch:

- pri migrénach, škúlení, poruchách zraku, tikoch, závratiach pri hučaní v ušiach, problémoch s rovnováhou, poruchách koordinácie pohybu

- pri problémoch s dýchacími cestami, prínosovými dutinami, zápaloch dutín a iných zápaloch

- pri škrípaní zubov, zubnej neuralgii, problémoch so sánkou a čeľustnými kĺbmi, ak máte alebo ste mali strojček na zuby

-  pri alergii, astme

- pri bolestiach chrbtice, patologických zmenách chrbtice, skolióze, bolestiach kĺbov, svalov, ortopedické ťažkosti

- pri bolestiach žalúdka, poruchách trávenia a tráviacej sústavy, zápche, koliky

- pri strese, fyzickom a psychickom napätí, nepokoji, poruchách koncentrácie, únave, vyčerpanosti, posttraumatických ťažkostiach

- ako podpora pri liečbe závislostí

- na nespavosť, nepokoj, strachy, úzkosti, depresie, chronickú únavu, emocionálnu labilitu, emocionálne a mentálne poruchy, autizmus,poruchy centrálnej nervovej sústavy

- hyperaktivitu, nočné pomočovanie detí

-  na posilnenie imunitného systému a vitalizáciu organizmu, životnej energie, libida, pri problémoch s otehotnením, poruchách erekcie, zníženie prejavov v období klimaktéria

-  na uvoľnenie blokád vzniknutých v dôsledku úrazov i emocionálnych zranení

- ako doplnok poúrazovej a pooperačnej rekonvalescencii

Kontraindikácie:

- intrakraniálne (vnútrolebečné) alebo intraspinálne (vnútromiešne) krvácania,

-  nádor, infekcia, hematómy alebo aneuryzmy v rámci kraniosakrálneho systému,

- akútne (čerstvé) zlomeniny lebečnej kosti (cranium), krížovej kosti (sacrum), kostrče (coccygis) alebo chrbtice,

- kompresia mozgu, medully oblongata (predĺženej miechy) alebo miechy

- transplantované orgány.

A ako to vlastne funguje?

Kraniosakrálny systém v ľudskom tele tvorí trojvrstvový membránový systém, v ktorom neprestajne prúdi mozgovomiechová tekutina. Tvorbu tejto tekutiny riadia mozgové komory. Mozgovomiechová tekutina pulzuje v pravidelnom rytme, asi šesť až dvanásťkrát za minútu. Všetky kosti, vrátane kostí lebky, sa musia prispôsobovať zmenám tlaku tejto tekutiny počas pulzácie. Základnou úlohou mozgovomiechovej tekutiny je vyživovať a detoxikovať nervovú sústavu. Akékoľvek narušenie kraniosakrálneho systému v našom organizme má za následok zhoršenie prenosu nervových impulzov v tele a tým aj jednotlivých telesných funkcií.Ovplyvňuje a zároveň je aj ovplyvňovaný nervovým, svalovým, kardiovaskulárnym, lymfatickým, endokrinným a respiračným systémom. Na to, že máme o ňom ako laici pomerne málo informácií, predstavuje celkom dôležitý systém našej existencie.

Ošetrenie spočíva v prikladaní rúk na lebečné kosti, krížovú kosť, predkolenia a na telesné štruktúry, ktorých napätie ovplyvňuje stav ostatných orgánov(fascie) -pričom terapeut naciťuje kraniosakrálny rytmus a jemnučkým tlakom vylaďuje prúdenie mozgovomiešneho moku, čím sa zabezpečí optimálny prenos nervových impulzov. Postupne sa tak odstránia prípadne blokády a nastoľuje sa rovnováha v jadre centrálnej nervovej sústavy.Dĺžka trvania cca 60 min., klient je počas ošetrenia oblečený, leží na chrbáte a podmienkou úspešnej terapie je jeho komfort a pohodlie. Výsledkom je zvyčajne hlboké uvoľnenie, pocit ľahkosti a psychickej i fyzickej pohody. Pre efektívnu účinnosť a citeľné zlepšenie zdravotného stavu je potrebné absolvovať aspoň 5-6 ošetrení, ideálne v časovom odstupe 1-2 týždne.

bottom of page