Tejping

IMG_20181204_185331.jpg

tejping halux valgus

IMG_20190128_111800.jpg

Pre niekoho je kineziotejping (ďalej iba „tejping“) veľkou neznámou, pre niekoho je súčasťou jeho športovej časti života. Tejping je spevňovacou obväzovou technikou, ktorá pomôže zafixovať postihnuté miesto na tele

(sval, šľacha). Zabezpečí tak postihnutému miestu istú oporu aj v ďalšom fyzickom zaťažení. Popritom však postihnuté miesto i naďalej regeneruje.

 

 

 

Tejping sa neaplikuje vždy len po zranení, ale aj ako prevencia ďalšieho poškodenia už známeho oslabeného miesta. Okrem spevňovacieho efektu poznáme aj drenážne účinky tejpu. Ak sa totiž tejp správne aplikuje, pomôže zredukovať opuch daného miesta na tele.

Tejpovanie je možné realizovať dvomi technikami – buď facilitačnou, čiže podpornou (s napätím) alebo inhibičnou, s liečebným účinkom (bez napätia).

Podporné tejpovanie má svoj priestor pred športovým výkonom a to v prípade, že určité miesto na tele si vyžaduje podporu jeho funkcie (čiastočne aj spevnenie). Tejpingom sa zabezpečuje udržanie kože a svalovej fascie (pokrývky svalu) v polohe, ktorá pri športe obmedzí bolestivosť už postihnutého miesta (ide o zamedzenie posunu fascie).

Tejpovanie s liečebným efektom (bez vytvárania napätia) má význam pri potrebe dosiahnuť zrýchlenie metabolického procesu, ktorý je zároveň procesom liečenia v podkoží (medzi kožou a svalovou pokrývkou). Tým sa docieli urýchlenie procesu hojenia pri zápalových procesoch v pohybovom aparáte (sval, svalový úpon, kĺbové puzdro).

 

 

 

Účely tejpingu dávajú odpoveď na to, kedy je tejping vhodným riešením a kedy tejp (pásku) nenalepovať. Samozrejmou kontraindikáciou je prítomnosť akejkoľvek otvorenej rany na koži, výskyt nad povrch kože vystúpených znamienok, resp. lepenie cez oslabené miesta pokožky. Ak je potrebný tejping, je žiadúce znamienko prekryť vrstvou obväzovej gázy alebo sa takémuto miestu radšej úplne vyhnúť. Tejping nie je určený ako náhrada funkčnosti daného miesta, je určený k spevneniu pred záťažou alebo na zrýchlenie procesu hojenia aj v čase, keď je postihnuté miesto pod záťažou, čiže pri požadovanom pohybovom výkone.

Tejp, čiže spevňovaciu pásku, resp. pásku s prekrvujúcim, liečebným účinkom nalepujeme nie na dlhšie ako na 3 dni, nakoľko páska stráca svoju pružnosť a tým svoju funkčnosť. V príbalových informáciách tejpovacích pások je uvedené, že páska vydrží aj dlhšie. Avšak z dlhoročných praktických skúseností vieme, že tri dni sú hraničné. Tiež je potrebná kontrola tejpovaného miesta a k aktuálnemu stavu adekvátne pretejpovanie postihnutej lokality. Tejpovacia páska drží vďaka lekárskej živici. Pásku nie je nutné odstraňovať chemicky, je odstrániteľná po teplej sprche prelepeného miesta a trení pásky.

Prvé tejpovania by mal vždy vykonať odborník. Následne je možné tejpovanie na dostupných miestach na tele, po odpozorovaní techniky lepenia, realizovať sám.

Farby tejpovacích pások nie sú rozličné za účelom rozlíšenia účinku. Ten sa dosahuje iba druhom techniky nalepenia. Farby pre jednotlivé pásky boli zvolené z dôvodu potreby rešpektovania pravidiel volených farieb pre jednotlivé športové federácie, ktoré u svojich športovcov tejpovacie pásky používali.

Za špeciálny druh pásky možno považovať pásku napustenú turmalínom, látkou, ktorá slúži na prekrvenie a zahriatie požadovanej lokality, zlepšuje proces hojenia a redukuje bolesť. Kineziologické tejpovanie, čiže tejpovanie pomocou pružných pások si získava čoraz viac priaznivcov i v odbornej lekárskej športovej praxi a ukazuje trend využitia samoozdravovacieho procesu nášho tela a vo veľa prípadoch predchádzania nutnosti použitia medikamentóznej liečby.

IMG_20181204_185106.jpg

príklad zatejpovania diastázy

IMG_20190828_191341.jpg

lymfotejping