Otvorené hodiny: 

 

Prihláste sa prosím prostredníctvom

sms: 0948 022 007

alebo mailom: studiolaloona@gmail.com

Vopred neodhlásená účasť z hodiny sa odpisuje z permanentky ako odcvičená.

Permanentka je viazaná na meno a jej platnosť je 4 mesiace.

Lenka: 0948 022 007

Evka: 0903 626 053

Peťo: 0944 393 536

Ján: 0950 368 463

Uzavreté kurzy

 

Prihláste sa prosím prostredníctvom 

sms: 0948 022 007 

 

alebo mailom:

studiolaloona@gmail.com