Podmienky využitia darčekových poukážok a kupónov

 

 

 

 Darčekový poukaz dodávateľ predáva časovo obmedzený.

 

Platnosť konkrétneho poukazu je uvedená na prednej strane.

 

Pokiaľ má darčekový poukaz alebo zľavový kupón obmedzenú dobu platnosti,

 

kupujúci je oprávnený darčekový poukaz alebo zľavový kupón použiť iba pred

 

jej uplynutím.

 

Predávajúci neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie

 

za nevyužitú hodnotu darčekového poukazu alebo zľavového kupónu.

 

V prípade, že držiteľ darčekového poukazu nevyčerpá služby do vypršania doby

 

platnosti, alebo ich vyčerpá len z časti, zostávajúca hodnota poukazu prepadá v

 

prospech dodávateľa ako sankcia za nečerpané služby. Držiteľ poukazu nemá nárok na

 

vrátenie nevyčerpanej  hodnoty.

Screenshot_20190827_103641_com.google.an